ดูช่อง 3 ออนไลน์

ช่อง 3 เอชดี เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน แห่งที่ 4 ของประเทศไทย ปัจจุบันดำเนินกิจการโดย บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ในเครือบริษัทกลุ่มบีอีซีเวิลด์ เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 เวลา 10:00 น. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระบบแอนะล็อก (โดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ภายใต้สัญญาสัมปทานในกิจการส่งโทรทัศน์กับ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (ต่อมาคือ อ.ส.ม.ท. และ บมจ.อสมท ตามลำดับ) เป็นระยะเวลา 50 ปี) หลังจากนั้นได้เริ่มออกอากาศคู่ขนานทางช่องหมายเลข 33 ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินตั้งแต่เวลา 20:15 น. ของวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. มีคำขวัญประจำสถานีฯ ว่า คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3 ปัจจุบัน นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการของสถานี