ดูช่อง 7 ออนไลน์

ช่อง 7HD เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินภาพสีแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ดำเนินกิจการโดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด โดยการดำเนินการออกอากาศในระบบแอนะล็อกนั้นอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานกับกองทัพบก แต่ในระบบดิจิทัลดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตจาก กสทช. ดังเช่นผู้เข้าประมูลทีวีดิจิทัลรายอื่น ๆ ทั่วไป เริ่มแพร่ภาพเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ในระบบวีเอชเอฟ ออกอากาศภาพขาวดำทางช่องสัญญาณที่ 9, ภาพสีทางช่องสัญญาณที่ 7 และตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิทัลความละเอียดสูงทางช่องหมายเลข 35 จนถึงปัจจุบัน มีกฤตย์ รัตนรักษ์ เป็นประธานกรรมการบริษัท และพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ