ระดับฝุ่นภาคเหนือวิกฤต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกประชุม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระดับฝุ่นภาคเหนือวิกฤต จากหมอกควันไฟป่าปกคลุมอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ทำให้ระคายเคืองตา กระแสลมนิ่ง ทำให้หมอกควันไฟป่าสะสมเป็นจำนวนมาก สถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เนื่องจากเกิดไฟป่าลุกลามไหม้กระจายใน 7 อำเภอ ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จุดความร้อนในจัดหวัดแม่ฮ่องสอน สูงถึง 274 จุด ในเวลา 02.00 วันที่ 29 มีนาคม 2566 ส่งผลให้ตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีบรรยากาศมืดมัว ผู้คนส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้าน หมอกควันปกคลุมทำให้เมื่อมองจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนขึ้นไปที่ดอยวัดพระธาตุดอยกองมูไม่เห็นองค์เจดีย์ทั้งสององค์

เช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวที่อยู่บน วัดพระธาตุดอยกองมู มองลงมาไม่เห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เห็นเพียงแต่หมอกควันที่ลอยอยู่ในอากาศปกคลุมไปทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากส่วนมากเกิดจากไฟป่าบริเวณ 2 ข้าง ทางหลวง 108 สายฮอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอนม, ถนนหลวง1095 สายแม่ริม ปาย แม่ฮ่องสอน, ถนนหลวง 105 สาย แม่สอด สบเมย แม่สะเรียง และ ถนนทางหลวงชนบทอีก 80สายทาง และในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์มากกว่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชานที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M 2.5 ที่ผ่านมาจัดหวัดทำได้เพียง ระดมรถบรรทุกน้ำจากทุกหน่วนงาน ทำการพ่นละอองน้ำ มีการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำที่ อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้ง 3 อำเภอเป็นพื้นที่ ที่เกิดไฟป่าและหมอกควันมากที่สุด