รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 12 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 12 EP 12 ตอนล่าสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 11 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 11 EP 11 ตอนล่าสุด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 10 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 10 EP 10 ตอนล่าสุด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 9 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 9 EP 9 ตอนล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 8 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 8 EP 8 ตอนล่าสุด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 7 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 7 EP 7 ตอนล่าสุด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 6 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 6 EP 6 ตอนล่าสุด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 5 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 5 EP 5 ตอนล่าสุด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 4 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 4 EP 4 ตอนล่าสุด วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!

รากแก้ว
รากแก้ว CH3

รากแก้ว Ep 3 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 27 ตุลาคม 2565

ดูทีวีย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รากแก้ว ตอนที่ 3 EP 3 ตอนล่าสุด วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นำโดย พีช พชร ปะกบคู่กับ เก้า สุภัสสรา แฟนๆละครช่อง3 รากแก้ว ห้ามพลาด !!